Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.zdravienamieru.sk/ a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.zdravienamieru.sk je Milan Feriančik, Malý Čepčín 152, 038 45, IČO: 45398658, DIČ: 1040386820.

 

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou výživových doplnkov pre zdravie vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.zdravienamieru.sk.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. Ako objednať tovar

 

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.zdravienamieru.sk. Produkt si môže objednať kliknutím na tlačítko znázorňujúce NÁKUPNÝ KOŠÍK pri konkrétnom produkte. Na nasledujúcej stránke - obrazovke si môže vo svojom NÁKUPNOM KOŠÍKU kontrolovať druh vybraného tovaru, meniť množstvo - počet kusov, pridať alebo odobrať výrobok alebo službu z nákupného košíka, ďalej pokračovať vo výbere alebo prejsť k vyplneniu objednávky a jej odoslaniu.

 

V objednávke je potrebné vyplniť:
- meno a priezvisko,
- ulicu a popisné číslo,
- mesto,
- PSČ,
- telefónne číslo,
- e-mail,
- spôsob platby (dobierka – v hotovosti pri prebratí tovaru, na účet – platba vopred pred prevzatím tovaru).


V prípade, že ide o objednávku právnickej osoby resp. firmy, je potrebné vyplniť aj IČO, DIČ a IČ DPH.


Po prijatí objednávky bude doručená potvrdzujúca emailová správa na uvedenú emailovú adresu v objednávke s informáciou o lehote dodania tovaru.

 

Objednávku je možné urobiť aj telefonicky na čísle 0903163934 prípadne vyplnením kontaktného formulára v časti Kontakt, pričom je potrebné uviesť názov produktu, presný počet kusov, meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, telefónne číslo, e-mail, spôsob platby.


Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.zdravienamieru.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.

 


3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 


Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

4. Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Nezodpovedáme za:
1. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
2. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
3. za poškodenie zásielky zavinené poštou,
4. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,
5. výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

5. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:


1. objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 14 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru - odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu),


2. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


3. V prípade, že zákazník objednávku riadne nezruší podľa odstavcu č. 8. Odstúpenie od zmluvy bod č. 1. týchto obchodních podmienok a produkt si riadne nepreberie u pošty, nezbavuje se tým zodpovednosti za následujúce náklady:
- so zaslaním produktu - poštovné
- znovu zaskladnenie (10% z ceny objednaného produktu).

 

Tieto náklady budú účtované adresátovi nevyzdvyhnutého produktu po predchádzajúcom upozornení emailom alebo dopisom na adresu zapísanú zákazníkom ako adresu doručovatelskú.

 


6. Dodacie podmienky

 

Objednávky vybavujeme do 24 hodín. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu poštou do 3 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.
Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

 

Tovar posielame štandarne Slovenskou poštou na dobierku 2. triedou. V prípade požiadavky na zaslanie 1. triedou účtujeme 0,30 eur. Doprava kuriérom do 3 kg je 7,50 eur, tovar je doručený nasledujúci pracovný deň, odo dňa odoslania u nás.

 


Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady nasledovne:

Cenník dopravy - Slovenská pošta - dobierka
Hmotnosť od-do  v g Cena v eur              
0 g - 100 g 2,60
100 g - 500 g 2,90
500 g - 1 000 g 3,60
1 000 - 2 000 g 4,50
2 000 g - 5 000 g 5,10
5 000 g - 10 000g 6,10

 

 

   Cenník dopravy - Slovenská pošta - kuriér  
Hmotnosť od - do v g Cena v Eur
0 g - 3 000 g 7,50
3 000 - 5 000 g 7,80

 


Doprava ZADARMO


Ak celková hodnota objednávky je nad 100 EUR - doprava prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom je zdarma, platí ju predávajúci.


Cena dopravy do zahraničia sa riadi podľa cenníka SR pošty, viď: http://cennik.posta.sk


Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte alebo u kuriéra , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom na adresu: obchod@zdravienamieru.sk . V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.


7. Platobné podmienky a ceny


Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku.


V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

 

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.zdravienamieru.sk. Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.


Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

8. Odstúpenie od zmluvy

 

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

 


Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom a nepoužitom balení, v predaja schopnom stave. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy vyplniť formulár Odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou potvrdenej objednávky. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

 

9. Reklamácia

 

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

 

Ďalej je kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť predávajúceho.

 

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu (alebo online vyplniť reklamačný formulár), v ktorej uvedie popis závady. V prípade ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci a to do 30 dní od obdržania produktu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru kupujúcim.

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

 

10. Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že nie je kupujúci spokojný s vybavením jeho objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, môže nám napísať na obchod@zdravienamieru.sk. Pokiaľ sme jeho reklamáciu nevybavili k jeho spokojnosti alebo ak sa domnieva, že sme mohli porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od spotrebiteľa-kupujúceho za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

 

 

11. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

 

Na stránke je použitá neviditeľná ochrana formulárov Recapcha od Google.

 

 

 

Platné od 13.6.2014
www.zdravienamieru.sk

                     

Máte otázky k produktom?

Potrebujete poradiť?

Využite KONTAKTNÝ FORMULÁR!

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info