Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.zdravienamieru.sk/ a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.zdravienamieru.sk je Milan Feriančik, Malý Čepčín 152, 038 45, IČO: 45398658, DIČ: 1040386820.

 

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou výživových doplnkov pre zdravie vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.zdravienamieru.sk.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Ako objednať tovar

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.zdravienamieru.sk. Produkt si môže objednať kliknutím na tlačítko znázorňujúce NÁKUPNÝ KOŠÍK pri konkrétnom produkte. Na nasledujúcej stránke - obrazovke si môže vo svojom NÁKUPNOM KOŠÍKU kontrolovať druh vybraného tovaru, meniť množstvo - počet kusov, pridať alebo odobrať výrobok alebo službu z nákupného košíka, ďalej pokračovať vo výbere alebo prejsť k vyplneniu objednávky a jej odoslaniu.

 

V objednávke je potrebné vyplniť:
- meno a priezvisko,
- ulicu a popisné číslo,
- mesto,
- PSČ,
- telefónne číslo,
- e-mail,
- spôsob platby (dobierka – v hotovosti pri prebratí tovaru, na účet – platba vopred pred prevzatím tovaru).

 

V prípade, že ide o objednávku právnickej osoby resp. firmy, je potrebné vyplniť aj IČO, DIČ a IČ DPH.

 

Po prijatí objednávky bude doručená potvrdzujúca emailová správa na uvedenú emailovú adresu v objednávke s informáciou o lehote dodania tovaru.

 

Objednávku je možné urobiť aj telefonicky na čísle 0903163934 prípadne vyplnením kontaktného formulára v časti Kontakt, pričom je potrebné uviesť názov produktu, presný počet kusov, meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, telefónne číslo, e-mail, spôsob platby.

 

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.zdravienamieru.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.

 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

 

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
1. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
2. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
3. za poškodenie zásielky zavinené poštou,
4. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,
5. výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 14 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru - odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu),

 

2. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

3. V prípade, že zákazník objednávku riadne nezruší podľa odstavcu č. 8. Odstúpenie od zmluvy bod č. 1. týchto obchodních podmienok a produkt si riadne nepreberie u pošty, nezbavuje se tým zodpovednosti za následujúce náklady:
- so zaslaním produktu - poštovné
- znovu zaskladnenie (10% z ceny objednaného produktu).

Tieto náklady budú účtované adresátovi nevyzdvyhnutého produktu po predchádzajúcom upozornení emailom alebo dopisom na adresu zapísanú zákazníkom ako adresu doručovatelskú.

 

Dodacie podmienky


Objednávky vybavujeme do 24 hodín. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu poštou do 3 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.
Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

 

Tovar posielame štandarne Slovenskou poštou na dobierku 2. triedou. V prípade požiadavky na zaslanie 1. triedou účtujeme 0,30 eur. Doprava kuriérom do 5 kg je 8 eur, tovar je doručený nasledujúci pracovný deň, odo dňa odoslania u nás.

 

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady nasledovne:

 

        Cenník dopravy - Slovenská pošta - dobierka          
Hmotnosť od-do v g Cena v eur
0 g - 100 g 3,20
100 g - 500 g 3,80
500 g - 1 000 g 4,60
1 000 - 2 000 g 5,30
2 000 - 5 000 g 5,70
5 000 - 10 000 g 6,70

 

        Cenník dopravy - Slovenská pošta - balík na poštu       
Hmotnosť od - do v g Cena v eur
0 - 5 000 g 4,50

 

       Cenník dopravy - Slovenská pošta - kuriér              
Hmotnosť od - do v g Cena v Eur
0 g - 5 000 g 8,00

 


Doprava ZADARMO

Pri objednávkach nad 80 eur je doprava prostredníctvom Slovenskej pošty zdarma. Pri objednávkach kuriérom je doprava zdarma pri objednávkach nad 100 eur.

 

Cena dopravy do zahraničia sa riadi podľa cenníka SR pošty, viď: http://cennik.posta.sk

 

Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte alebo u kuriéra , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom na adresu: obchod@zdravienamieru.sk . V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

 

Platobné podmienky a ceny

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku.

 

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

 

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.zdravienamieru.sk. Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

 

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom a nepoužitom balení, v predaja schopnom stave. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy vyplniť formulár Odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou potvrdenej objednávky. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

 

Reklamácia

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

 

Ďalej je kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť predávajúceho.

 

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu (alebo online vyplniť reklamačný formulár), v ktorej uvedie popis závady. V prípade ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci a to do 30 dní od obdržania produktu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru kupujúcim.

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie je kupujúci spokojný s vybavením jeho objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, môže nám napísať na obchod@zdravienamieru.sk. Pokiaľ sme jeho reklamáciu nevybavili k jeho spokojnosti alebo ak sa domnieva, že sme mohli porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.


Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od spotrebiteľa-kupujúceho za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.

 

Ochrana osobných údajov


1.Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti (slovenská pošta), ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z., poskytovateľovi IT služieb a hostingu spoločnosti Irisoft, s.r.o., Soblahovská 1116/61, 911 01, Trenčín. Naši sprostredkovatelia dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

 

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.

 

4. Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:
● Plnenie zmluvného vzťahu.
● Správa zákazníckeho účtu.
● Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
● Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
● Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
● Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
● Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
● Účtovné a daňové účely.
● Plnenie ostatných právnych povinností.
Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich dôvodov:
• Plnenie zmluvy (vybavovanie objednávok).
• Plnenie zákonnej povinnosti (vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácií).
• Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
• Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.
Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami.

 

5. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

a. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g. právo na prenosnosť osobných údajov,
h. právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania,
i. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

 

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

 

6. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, pri firemných zákazníkoch aj IČO, DIČ, IČ DPH, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

 

7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem.
Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:
dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlouhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:
esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.

 

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

9. Správca nemá úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii.


10. Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom profilovania je monitorovannie správania návštevníkov webstránok za účelom sledovania ich preferencií tak, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviť s ponukou ušitou na mieru práve im).


11. Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Elektronické údaje o Vás, ktoré u nás chovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním. K osobným údajom majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi nakladať na účely uvedené v týchto zásadách.


12. Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred.

 

V Malom Čepčíne, dňa 03.01.2020

 


www.zdravienamieru.sk

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov.